Phone Appointment

WhatsApp Appointment

Phone Appointment

[smartblock id=45]

WhatsApp Appointment

[smartblock id=46]
Minh Huong 2 edit

Ong KW là bác sỹ trẻ, giỏi giang, tận tình, tốt bụng và rất vui tính. Là nơi để chúng ta tin tưởng 🌷🌷🌷🌻😍

Ong KW là bác sỹ trẻ, giỏi giang, tận tình, tốt bụng và rất vui tính. Là nơi để chúng ta tin tưởng 🌷🌷🌷🌻😍

Read more > Read less >

Minh Huong, Vietnam
28 November 2018

Angela Felicia edit

My kind hearted Doctor who took care of me passionately….Good job, Dr. Ong….success always

My kind hearted Doctor who took care of me passionately….Good job, Dr. Ong….success always

Read more > Read less >

Angela Felicia, Indonesia
27 November 2018